Jesteśmy grupą młodych, kreatywnych projektantów, dla których projektowanie wnętrz to nie tylko praca, ale również wielka pasja.

Każdego z nas cechuje indywidualne i nieprzeciętne spojrzenie na otaczającą przestrzeń.

Naszym wspólnym priorytetem jest zadowolenie naszych Klientów, oraz to, by wnętrze, które wspólnie stworzymy, służyło przez lata.

Przykładowe wizualizacje:
                                                              

REGULAMIN "WIZUALIZACJA ŁAZIENKI GRATIS"

Firma BART-BOX oświadcza , że jest właścicielem licencji programu CAD DECOR oraz posiada prawo do wykonania wizualizacji pomieszczenia zwanego projektem.

Projekt wizualizacji pomieszczenia nie jest projektem , o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. Projekt wizualizacji pomieszczenia stanowi symulację komputerową wykonaną dla celów poglądowych.

§1

Zamawiający przed rozpoczęciem projektowania opłaca usługę wykonania projektu wizualizacji pomieszczenia w formie zaliczki w kwocie 300 zł  brutto od jednego pomieszczenia.

Kwota ta będzie całkowicie zwracana w momencie zakupu materiałów wskazanych w wizualizacji w naszej firmie. Warunkiem jest zakup na kwotę nie mniejszą niż 2000 zł brutto po udzielonym rabacie oraz dokonanie zakupu materiałów w terminie nie późniejszym niż 30 dni od akceptacji usługi.

§2

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zakupu materiałów w podanym w paragrafie 1 terminie lub też wartość zakupionych przez Zamawiającego towarów jest mniejsza niż 2000 zł brutto zaliczka staje się zapłatą za wykonaną usługę wizualizacji.

§3

Wykonanie wizualizacji odbywa się w obecności Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego wymiarów projektowanego pomieszczenia. Za ewentualne zmiany i nieścisłości w wymiarach firma BART-BOX nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający ma prawo wnosić poprawki do projektu aż do momentu ostatecznego zaakceptowania.

§4

W momencie dostarczenia wymiarów pomieszczenia, Zamawiający podpisuje warunki regulaminu i wpłaca zaliczkę.

§5

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w projekcie dokonane przez Zamawiającego samodzielnie. Za wszelkie zmiany i nie wykonanie prac zgodnie z projektem odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu, projektant tworzy z różnych perspektyw zdjęcia wizualizacji i przekazuje je w formie elektronicznej. Dodatkowo Zamawiający otrzymuje specyfikację ilościową według wykonanego projektu. 

§6

Firma BART-BOX zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.