PLANICRETE plastyfikator 5kg MAPEI
  • PLANICRETE plastyfikator 5kg MAPEI

PLANICRETE plastyfikator 5kg MAPEI

181,85 zł
Ilość

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych.

Zastosowanie
Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania  świeżych warstw wyrównujących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowych itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.

Dane techniczne
Przechowywanie:
 12 miesięcy.
Chronić przed mrozem.

Zużycie
zależy od rozcieńczenia i grubości warstwy (patrz karta techniczna).

planicrete3