Lampocem mieszanka cementowa bezskurczowa szybkowiążąca montażowa MAPEI 15 kg

14,90 zł
Ilość
W magazynie

LAMPOCEM

Gotowa do użycia, bezskurczowa, szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa.


DANE TECHNICZNE:


Maksymalna średnica kruszywa: <0,1 mm.


Proporcje mieszania: 100 części LAMPOCEM z 20-21 częściami wody.


Maksymalny czas użytkowania: około 1 min (w +23°C).


Nakładanie: kielnią lub pacą.


Przechowywanie: 12 mies. w workach papierowych, 24 mies. w workach foliowych 5 kg.


Zużycie: 1,8 kg/dm³ wypełnianej przestrzeni.


Opakowania: papierowe worki 25 kg, foliowe worki 4x5 kg.


ZAKRES STOSOWANIA:
Błyskawiczne mocowanie wszelkiego rodzaju elementów w murach i podłożach betonowych zarówno pionowych jak i poziomych, wewnątrz budynków oraz na zewnątrz w systemach elewacji wentylowanych.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
Lampocem jest gotową do użycia zaprawą montażową, w postaci proszku, zawierającą cementy o wysokiej wytrzymałości i specjalne dodatki, zgodnie z recepturą opracowaną przez laboratoria badawcze MAPEI.
Lampocem wiąże bardzo szybko (ok. 3 minuty w +20ºC), a po związaniu ma następujące właściwości:
• bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną już po kilku godzinach;
• niski skurcz;
• nie traci swych właściwości przez długi okres czasu.
Lampocem tworzy pastę o konsystencji plastycznej i właściwościach tiksotropowych, umożliwiających łatwe nakładanie jej także na powierzchnie pionowe, bez potrzeby używania form i szalunków.
ZALECENIA:
Nie należy używać Lampocem do naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych (należy zastosować materiał z grupy Mapegrout np. Mapegrout Tissotropico lub Mapegrout Rapido).
• Nie używać Lampocem do kotwienia maszyn lub konstrukcji nośnych (zastosować Mapefill).
• Nie należy stosować Lampocem do wyrównywania, wygładzania lub naprawy posadzek, lub stopni (używać Monofinish) oraz ścian – Nivorapid Plus.
• Nie używać Lampocem na całkowicie suchych lub na zanieczyszczonych podłożach.
• Nie mieszać Lampocem z większą ilością wody niż zalecana i nie dolewać wody do mieszanki, która zaczęła wiązać.
• Do Lampocem nie należy dodawać wapna, cementu ani gipsu.
• Przed zastosowaniem nie należy wystawiać worków z Lampocem na działanie promieniowania słonecznego.
PRZYKŁADY STOSOWANIA:
• Mocowanie śrub fundamentowych, uchwytów rur, urządzeń sanitarnych i zawiasów.
• Montaż futryn drewnianych i metalowych.
• Instalowanie puszek i osłon urządzeń elektrycznych.
• Mocowanie kołków drewnianych.• Uszczelnianie rurociągów betonowych, kanałów ściekowych, zbiorników itp.
• Tamowanie niewielkich przecieków wodnych w konstrukcjach podziemnych, piwnicach i szybach windowych.
• Instalacja nienośnych kotew stalowych w systemach elewacji wentylowanych na pionowych podłożach betonowych, podłożach silikatowych i ceglanych.

Tutaj możesz dodać niestandardowe oryginalne treści (tekst, obrazy, filmy i inne) dla każdej strony produktu.