• Nowy

Membrana/Mata uszczelniająca PWP30

49,00 zł
Ilość
In Stock

PWP30 to membrana z polietylenu (PE) połączonego z dwiema warstwami włókniny polipropylenowej (PP), zapewniająca skuteczną przyczepność kleju pod płytki ceramiczne.

Ułożona pod okładziną ceramiczną lub kamieniem naturalnym pozwala na wykonanie posadzki nawet w przypadku problematycznych podłoży oraz zapewnia wodoszczelność, rozdzielenie warstw i kompensację prężności pary w przypadku wilgotnych podłoży.
PWP30 układa się bezpośrednio na wylewce betonowej, na posadzce ceramicznej lub na dobrze związanym marmurze, nakładając klej do płytek ceramicznych zgodny z DIN EN 12004 w klasie C2 S1.

IZOLACJA

Izolacja
PWP30 oddziela posadzkę od podłoża neutralizując występujące pod nią naprężenia (kurczenie, dylatacja, ruchy, obciążenia itp.), które dzięki temu nie są przenoszone na posadzkę.
PWP30 pełni także funkcję zapobiegania pęknięciom (mostkowanie rys / crack bridging) poprzez kompensowanie pęknięć w jastrychu lub płytkach ceramicznych z przesunięciami do 1 mm, uniemożliwiając w ten sposób ich dotarcie do warstwy powierzchniowej.

Wodoszczelność
PWP 30 to wodoszczelna membrana do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Aby zapewnić wodoszczelność należy starannie ułożyć taśmę gumową w punktach łączenia dwóch odcinków membrany oraz pomiędzy pasami membrany i narożnikami , w pobliżu ścian i wokół stałych elementów konstrukcji. Zakładki w punktach połączenia muszą mieć co najmniej 5 cm i muszą być sklejone masą klejąco-uszczelniającą na bazie MS polimerów  lub dwuskładnikową, wodoodporną zaprawą cementową (EN 14891).

Usuwanie par
Geowłóknina znajdująca się na odwrocie membrany umożliwia uchodzenie par do sieci połączonych ze sobą kanałów. Ta cecha sprawia, że PWP30 można stosować na podłożach, które nie są całkowicie suche, dzięki czemu skraca się czas wykonania posadzki, przy jednoczesnym zapewnieniu warstwy izolacyjnej.

Balkony i tarasy

W przypadku tarasów i balkonów zawsze należy wykonać jastrych/powłokę o właściwym nachyleniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warstwę płytek ceramicznych układa się na nieprzepuszczalnym podłożu: na jastrychu - z użyciem PWP30 i/lub pod jastrychem - z użyciem wodoodpornej powłoki plus ochronna warstwa drenująca.

Na powierzchni jastrychu przykleja się PWP30 w celu oddzielenia posadzki od jastrychu i zabezpieczenia jej przed wilgocią. Ponadto PWP 30 neutralizuje naprężenia powstające w podłożu w wyniku zmian temperatur między zimą a latem.

Aby zapewnić wodoszczelność, łączenia ściana-ściana oraz punkty przejścia należy wykonać dokładnie, starannie układając taśmę gumową w punktach łączenia dwóch odcinków membrany  oraz pomiędzy pasami membrany i narożnika, w pobliżu ścian i wokół stałych elementów konstrukcji. Zakładki w punktach połączenia muszą mieć co najmniej 5 cm i muszą być sklejone masą klejąco-uszczelniającą na bazie MS polimerów (typ Profilpas PP/96) lub dwuskładnikową, wodoodporną zaprawą cementową (EN 14891). Płytki ceramiczne należy zawsze układać metodą „pełnego przylegania", używając płytek nie mniejszych niż 5 x 5 cm i o grubości nie mniejszej niż 6 mm oraz z uwzględnieniem szczelin frakcyjnych i dylatacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub kierownictwo robót.

Jastrych cementowy

Obowiązujące przepisy (11493-1) stanowią, że jastrychy cementowe, aby można było uznać je za zgodne z wymogami pod okładziny z płytek ceramicznych, muszą być sezonowane przez co najmniej 28 dni, a ich wilgotność resztkowa musi wynosić poniżej 2%. Zasada ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka deformacji, naprężeń mechanicznych i wahań temperatury podczas sezonowania. W rzeczywistości zjawiska te mogą występować także po okresie sezonowania. Korzystając z PWP 30 można położyć podłogę na wylewce cementowej, gdy tylko można po niej chodzić. Naprężenia, pęknięcia lub odkształcenia występujące na powierzchni są kompensowane przez PWP30 i nie są przenoszone na okładzinę ceramiczną.

Wylewki z ogrzewaniem podłogowym

WPstop 3 można nakładać również na wylewki z ogrzewaniem podłogowym, z uwzględnieniem wymagań producenta i już obecnych szczelin frakcyjnych. Sieć połączonych kanałów znajdująca się od spodu membrany umożliwia szybkie i jednolite rozprowadzenie ciepła pod podłogą

Układanie

 Podłoże powinno być płaskie, charakteryzujące się wytrzymałością mechaniczną, wolne od fragmentów skruszałych, smarów, olejów, kurzu, lakierów czy wosku. W razie potrzeby należy wypoziomować powierzchnię przed położeniem PWP 30. Zakleić żywicą epoksydową ewentualne pęknięcia o grubości przekraczającej 1 mm. W przypadku nakładania na istniejące podłogi, należy zweryfikować przyczepność i czystość starej posadzki.

 Wybrać klej (o minimalnych parametrach w klasie C2 S1) dostosowany do rodzaju podłoża. Klej musi przylegać do podłoża i do dwóch warstw włókniny. Należy zawsze sprawdzać, czy materiały są ze sobą kompatybilne.

 Rozciąć rolki PWP 30 na żądaną długość.

 Nanieść pacą zębatą klej na podłoże i zwilżyć powierzchnię w celu zwiększenia możliwości obróbki produktu w przypadku wysokich temperatur.

 Rozciągnąć PWP 30 na nałożonym kleju wciskając packą tynkarską i wykonując jednakowy nacisk na powierzchnię. Przestrzegać maksymalnego czasu zdatności nałożonego kleju do użytku, sprawdzając zwilżenie membrany i upewniając się, że jest ona dobrze naprężona. W przypadku stosowania WPstop 3 jedynie w charakterze separatora, nie jest konieczne uszczelnianie połączeń i przejść ściana-podłoga taśmą gumową . W razie potrzeby wykonania hydroizolacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi układania na balkonach i tarasach.

 Aby uniknąć uszkodzenia nowo położonej membrany PWP 30 oraz zapobiec jej odrywaniu się lub rozerwaniu, wskazane jest zabezpieczenie powierzchni przed naprężeniami mechanicznymi (przenoszonymi przez materiały) poprzez ułożenie odcinków o charakterze chodnika. Na zewnątrz należy zapewnić ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i usunąć zastoje wody z wgłębień przed przygotowaniem kleju.

 Po nałożeniu membrany PWP 30 można przystąpić do układania płytek. Wyrównać gładką stroną szpachelki warstwę kleju, uważając, aby całkowicie wypełnić stożkowate wgłębienia. Należy nałożyć nową, świeżą warstwę szpachelką zębatą odpowiednią do wielkości płytek. Następnie przystąpić do układania płytek stosując technikę podwójnego nakładania kleju (back-buttering) i postępując zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi (UNI 11493-1), przestrzegając również maksymalnego czasu zdatności nałożonego kleju do użytku.

 W przypadku szczelin dylatacyjnych i połączeń obwodowych, należy postępować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami technicznymi (UNI 11493-1).

Pielęgnacja i konserwacja

Należy chronić PWP 30 przed promieniami UV, dlatego bardzo ważne jest unikanie ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne. Po związaniu z podłożem, okładzinę ceramiczną należy ułożyć w ciągu 3-5 dni.

Podczas układania PWP 30 na zewnątrz należy zastosować specjalne środki, takie jak: zabezpieczenie obszaru układania przed działaniem słońca, stosowanie w szczególnych sytuacjach klejów szybkowiążących oraz ułożenie odcinków o charakterze chodnika w przypadku transportowania materiałów, aby chronić membranę.

Postępowanie w przypadku pożaru

W przypadku pożaru używać do gaszenia produktów chemicznych, suchego piasku lub stałych substancji gaśniczych

Specyfikacje techniczne
Rdzeń membrany Polietylen
Kolor membrany Zielony
Materiał warstw z włókniny Polipropylen
Kolor włókniny biały
Grubość membrany 3 mm
Masa około 550 g/m2
Zagęszczenie wypukłości około 2500 na m2 Objętość próżni między wypukłościami około 1,56 l/m2
Temperatura stosowania od -40°C do +80°C
Instrukcje składowania Chronić przed działaniem promieni UV
Wymiary Rolki 1,00 x 30,00 m
Pozostałe własności Odporna na szeroką gamę chemikaliów Odporna na grzyby i bakterie Odporna na penetrację korzeni

Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.