ARDEX A 45 masa wypełniająca 25kg

350,00 zł
Ilość
W magazynie

25 kg

Na bazie cementu, wykorzystuje efekt ARDURAPID®. Do wypełniania ubytków i nierówności w jastrychach, sufitach i stropach betonowych.
Do stosowania wewnątrz.
Gotowość do układania warstw wierzchnich po 1 godzinie. Szybko wiąże. Szybko wysycha.
Zakres zastosowania:
Do wypełniania ubytków i nierówności w:
-jastrychach
-sufitach i stropach betonowych Do wyrównywania i napraw:
-stopni schodów i podestów
-cokołów
Szybko twardnieje, wysycha, szybko nadaje się do położenia płytek, także na grube warstwy. Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Proporcje mieszania: około 5,5 l wody : 25 kg proszku
Ciężar właściwy: około 1,4 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1,6 kg na m2/mm
Czas pracy (20°C): około 15 min
Możliwość obciążania ruchem pieszym (20°C): po około 1 godz.
Gotowość do układania warstw wierzchnich (20°C): po około 1 godz.
Odporność na obciążenia skupione (fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zawiera cement niskochromianowy
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu około 12 miesięcy.

ARDEX A 45

Tutaj możesz dodać niestandardowe oryginalne treści (tekst, obrazy, filmy i inne) dla każdej strony produktu.